M O T H E R   N A T U R E

Matka příroda nám dala své zahrady, ať už to jsou louky, lesy, hory, pláně nebo v moři korály ... ukázala nám je, abychom si mohli užívat jejich krásu ... bohužel jsme si ji užívali tak moc, až jsme si ji přestali vážit … zahrady už nejsou tak rozkvetlé jako dřív ... postupně přestává plodit, vadne, opadává ... umírá … Pořád je ale krásná a dech beroucí. Příroda se s tím nějak popere ... hodně lidí to říká ... ano, popere, ale pokud ji nebudeme pomáhat, tak další generace už nemusí vidět její úchvatnost, tak jak ji známe my.
Pokračování projektu Mother Nature ve své zahradě. Je mnohem klidnější, krásnější a vyrovnanější. I když už není tak rozkvetlá a barevná. Tak stále se o ni snaží starat, aby byla dech beroucí .

Mother Nature gave us her gardens, whether they are meadows, forests, mountains, plains or corals in the sea. She showed them to us so we could enjoy their beauty. Unfortunately we enjoyed it so much that we stopped appreciated. The gardens are no longer as blooming as before. They gradually stop bearing fruit, wither, fall off ... die. But it´s still beautiful and breathtaking. Nature will somehow deny it ... a lot of people say that ... yes, they will deny it, but if we don't help it, the next generation may no longer see its fascination as we know it.
Continuation of the Mother Nature project in her garden it´s much calmer, more beautiful and more balanced. Although it is no longer so blooming and colorful. We still try to take care of her so that she can be still breathtatking